Formacja - czyli wzrastanie

Pozwolić Duchowi Świętemu na to, aby nas prowadził wydaje się rzeczą prostą. Wypowiedzenie słów: "Panie, prowadź mnie, oddaję się Tobie, kieruj mną" przychodzi nam łatwo. Niestety wkrótce okazuje się, że łatwiejszą rzeczą jest to powiedzieć, niż wykonać.
Wzrastanie do dojrzałości wymaga nie tylko nieustannego pogłębiania różnych wymiarów swojej formacji, ale także umiejętności harmonijnego ich łączenia, tak by tworzyła się między nimi wewnętrzna jedność.
To, co jednoczy nasz rozwój ludzki, duchowy i intelektualny, to głęboka więź z Jezusem, podporządkowanie Duchowi i synowskie oddanie Ojcu.

Formacja Saruel

Droga formacji proponowana przez Saruel, to propozycja wypływająca z duchowości salezjańskiej wytyczonej przez ks. Bosko. Obejmuje ona zarówno wymiar formacji ludzkiej, jak i duchowej, zmierzając do kształtowania pełni człowieka wierzącego, świadka Zmartwychwstałego Chrystusa.
Aspekt ewangelizacyjny stawia przed nami wyzwanie formowania uczniów zdolnych do niesienia Dobrej Nowiny swoim rówieśnikom.

Tak ukierunkowana droga formacji przebiega poprzez:
  • formację roczną, prowadzoną we wspólnotach lokalnych
  • rekolekcje ewangelizacyjne, skupienia oraz weekendy formacyjne
  • formację osobistą, w oparciu o materiały formacyjne i dokumenty Kościoła
  • formację specjalną, dla animatorów i liderów Ruchu.