Dokumenty Kościoła

Ludzkie życie nie spełnia się samoistnie. Nasze życie to sprawa otwarta, niedokończony projekt, który trzeba dopiero uzupełnić i urzeczywistnić. Podstawowe pytanie każdego człowieka brzmi: jak tego dokonać - jak stać się człowiekiem? Jak nauczyć się sztuki życia? Jaka droga prowadzi do szczęścia?
Ewangelizować znaczy wskazywać tę drogę - uczyć sztuki życia. Na początku działalności publicznej Jezus mówi: Przyszedłem, aby głosić Ewangelię ubogim (por. Łk 4, 18). To znaczy: mam odpowiedź na wasze najważniejsze pytanie; wskazuję wam drogę życia, drogę szczęścia, więcej - ja sam jestem tą drogą. Najgłębszym ubóstwem jest nieumiejętność doznawania radości, znużenie życiem, postrzeganym jako bezsensowne i wewnętrznie sprzeczne. Nieumiejętność doznawania radości jest skutkiem i zarazem źródłem nieumiejętności kochania, rodzi też zawiść, chciwość i wszelkie wady, które sieją zniszczenie w życiu jednostek i w świecie. Dlatego potrzebujemy nowej ewangelizacji: jeżeli sztuka życia pozostaje nie znana, wszystko inne zawodzi. Ta sztuka nie jest jednak przedmiotem badań nauki: może ją przekazać tylko ten, kto ma życie, kto jest uosobioną Ewangelią.

Kosciół o ewangelizacji


 • EVANGELII NUNTIANDI
  - Adhortacja Apostolska PAWŁA VI. O ewangelizacji w świecie współczesnym. 8.12.1975 - tekst

 • CHRISTIFIDELES LAICI
  - Posynodalna Adhortacja Apostolska. O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie. 30.12.1988 - tekst

 • REDEMPTORIS MISSIO
  - Encyklika JANA PAWŁA II. O stałej aktualności posłania misyjnego. 7.12.1990. - tekst

 • LINEAMENTA Synod Biskupów
  - Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej. 02.02.2011 - tekst

 • EWANGELIA W ŚWIECIE
  - Orędzie Synodu Biskupów do ludu Bożego. 26.10.2012 - tekst

 • EVANGELII GAUDIUM
  Adhortacja Apostolska Franciszka. O głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie. 24.11.2013 - tekst