Wierzę w Syna Bożego

"Wierzę w Syna Bożego" - to słowa przewodnie obecnego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce.
Św. Hieronim w swoim komentarzu biblijnym napisał: "Spełniam to, co mi zostało polecone, posłuszny przykazaniu Chrystusa mówiącego: 'Badajcie Pisma' oraz: 'Szukajcie, a znajdziecie'; bo nie chcę usłyszeć tego, co On powiedział Żydom: 'Jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej'. Apostoł Paweł napisał, że Chrystus jest mocą i mądrością Bożą; otóż ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy i mądrości Bożej. A zatem nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa". Dlatego w duchu hasła obecnego roku duszpasterskiego, zapraszamy do zgłębiania Ewangelii św. Marka.

Św. Marek - ewangelista Chrystusa


 • Specyfika Ewangelii św. Marka - czytaj - dodano 20.04.2014

 • Autor i jego teologia - czytaj - dodano 24.04.2014

 • Mk 1,1-15 - czytaj - dodano 27.04.2014

 • Mk 1,21-28 - czytaj - dodano 03.05.2014

 • Mk 1,40-45 - czytaj - dodano 08.05.2014

 • Mk 2,1-12 - czytaj - dodano 13.05.2014

 • Mk 2,18-28 - czytaj - dodano 13.05.2014

 • Mk 3,1-6 - czytaj - dodano 18.05.2014

 • Mk 3,20-35 - czytaj - dodano 23.05.2014

 • Mk 4,1-34 - czytaj - dodano 28.05.2014

 • Mk 4,35-41; 6,45-52 - czytaj - dodano 03.06.2014

 • Mk 5,1-20 - czytaj - dodano 08.06.2014

 • Mk 5,21-43 - czytaj - dodano 15.06.2014

 • Mk 6,34-44; 8,1-9 - czytaj - dodano 21.06.2014

 • Mk 7,24-30 - czytaj - dodano 27.06.2014

 • Mk 7,31-37 - czytaj - dodano 01.09.2014

 • Mk 8,22-26 - czytaj - dodano 15.09.2014

 • Mk 8,31-33; 9,30-32; 10,32-34 - czytaj - dodano 21.09.2014

 • Mk 9,14-29 - czytaj - dodano 30.09.2014

 • Mk 10,2-12 - czytaj - dodano 06.10.2014