Dla osobistego wzrastania

"Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie." (Kol.2.6-8)
Prawda, jaką Jezus przekazuje swoim uczniom dotyczła życia wiecznego. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
Uczniowie Jezusa poznają także prawdę dotyczącą spraw związanych z ludzkim życiem. Uczeń Jezusa otrzymuje taką wiedzę, która zapewnia mu duchowy rozwój i pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość.
Każdy kto zostaje uczniem w szkole Jezusa przez całe życie się uczy. Bo wiedza, jakiej potrzebuje człowiek od Jezusa dotyczy całego jego życia.

Warto wiedzieć...

  • Nowa ewangelizacja. Przemówienie prefekta Kongregacji Nauki Wiary - tekst

  • Nota Doktrynalna Kongregacji Nauki Wiary na temat pewnych aspektów ewangelizacji - tekst

  • New Age - religia w wersji pop - tekst

  • Jezus Chrystus dawcą Wody Życia. Chrześcijańska refleksja na temat New Age - tekst

  • Kościół a Internet. Dokument odnośnie wykorzystania Internetu w Kościele, jego możliwości i zagrożeń - tekst

  • Instrukcja na temat modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia od Boga. Kongregacja Nauki Wiary - tekst

  • Materiały formacyjne na temat proroctwa - tekst

  • O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek. Konferencja Episkopatu Polski - tekst