Rekolekcje ewangelizacyjne SARUEL
Forma rekolekcji Saruel, odbywających się w czasie ferii i wakacji na przestrzeni lat ulegała różnym przekształceniom. Jednak niezmiennie za główny i najważniejszy cel rekolekcji przyjmujemy stworzenie okazji do spotkania człowieka z Chrystusem - żywym i kochającym Bogiem. Ponieważ zaproszenie na rekolekcje kierujemy do wszystkich ludzi młodych (także tych nieco starszych, ale czujących się młodo) - licealistów, studentów, młodzieży pracującej - pochodzących z różnych środowisk - katolickich, postmodernistycznych, ateistycznych - a szczególnie do wszystkich, którzy zagubili sens swojego życia, dlatego rekolekcje Saruel przybrały postać szkół o różnym stopniu zaawansowania i formy przekazu Dobrej Nowiny.

Rekolekcje odbywają się w Różanymstoku (przepięknej miejscowości znajdującej się około 60 km. za Białymstokiem, w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej Różanostockiej), w dniach 6-18 lipca.

Różanystok 2017

Tegoroczne rekolekcje odbędą się w Różanymstoku w dniach 6-18 lipca. Na zgłoszenia oczekujemy do 27 czerwca br. Należy nadesłać dobrze wypełnioną kartę zgłoszeń oraz spełnić opisane w niej formalności. Koszt rekolekcji wynosi 400 zł.
Karta zgłoszeniowa: karta / karta (pdf)W tym roku proponujemy następujące "szkoły" rekolekcyjne:

 • SZKOŁA PRZYJAŹNI: W głębi każdego ludzkiego serca istnieje wielkie pragnienie bycia akceptowanym, lubianym, dowartościowanym, a przede wszystkim kochanym! I choć żyjemy w cywilizacji, która produkuje miliony telefonów komórkowych, mających łączyć nas ze sobą, to prawda jest taka, że coraz więcej młodych ludzi umiera z braku tej odrobiny ciepła, jaką jeden człowiek może bezinteresownie ofiarować drugiemu. Szkoła Przyjaźni jest propozycją dla wszystkich tych, którzy szukają kontaktu z drugim człowiekiem, którzy pragną mieć przyjaciół i czuć się pośród nich dobrze, czuć się u siebie. Budowaniu przyjaźni służą przede wszystkim szczere, długie rozmowy, ale pomocne są tu również wspólne zabawy (dyskoteki, koncerty, ognisko, wycieczki), jak i czas spędzony na wspólnej modlitwie za siebie nawzajem. W ramach Szkoły Przyjaźni wszystkie wymienione elementy mają swoje miejsce i żadnego z nich nie może zabraknąć. Często jednak zdarza się tak, że mamy w sobie dużo kompleksów, uprzedzeń, niechęci, które przeszkadzają nam patrzeć pozytywnie zarówno na siebie jak i na innych ludzi. W ciągu dwóch tygodni trudno zmienić całe swoje życie, ale na pewno można spróbować stanąć twarzą w twarz z tymi problemami, zaprzyjaźnić się z samym sobą, znaleźć nowych przyjaciół z całej Polski, a może wreszcie zaprzyjaźnić się z Tym, który od dawna czeka na naszą przyjaźń, z Jezusem.
  Jest to propozycja duchowej drogi dla osób, które pierwszy raz biorą udział w prowadzonych przez nas rekolekcjach.
  Inspiracją i treścią przeżywanych dni jest Chrystus - Dobry Pasterz, który idzie z uczniami do Emaus - Łk 24, 13-36. Kierunek wspólnego wędrowania wytycza droga wiary oraz jej przełomowy moment: poznali Go po łamaniu chleba. Każdemu etapowi odpowiada kolejny dzień rekolekcji.

 • SZKOŁA NOWEGO ŻYCIA: jest etapem otwierania się na obecność Boga w naszym życiu. Jest również okazją, aby doświadczyć Bożego przebaczenia i miłosierdzia w spowiedzi generalnej oraz w modlitwie o uzdrowienie wewnętrzne.

 • SZKOŁA NOWEGO ŻYCIA (dla studentów i starszych): program szkoły jest bardzo zbliżony do tradycyjnej Szkoły Nowego Życia, a jednocześnie uwzględnia temety charakterystyczne dla tego przedziału wiekowego.

 • SZKOŁA WZRASTANIA W DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ: jest trzecim etapem naszej formacji do wiary. Zawiera katechezy pogłębiające naszą świadomość przynależności do wspólnoty kościelnej oraz odpowiedzialności za jej rozwój. Kulminacyjnym wydarzeniem tego etapu jest modlitwa o odrodzenie w nas darów Ducha Świętego.

 • SZKOŁA BIBLIJNA. Dla wszystkich pogłębić znajomość i rozumienie Pisma Świętego. Jak czytać? Jak rozumieć? Co powinienem wiedzieć? Gdzie szukać pomocy, aby to, co czytam dotarło nie tylko do umysłu, ale i serca? Od wiedzy do praktyki; od praktyki do życia. Szkoła Biblijna może nauczyć sięgać do źródła Życia, jakim jest Słowo Boże - "żywe i skuteczne".

 • SZKOŁA ŻYWEJ WIARY: jest kolejnym etapem naszej formacji.
  Jest to propozycja szkoły pogłębiającej nasze życie z Bogiem - zycie modlitewne, codzienność przeniknięta wiarą, świadectwo doświadczenia Ducha Świętego. Jest czasem odkrywania działania mocy Ducha, modlitwy, przemieniającego Słowa, które jest żywei skuteczne. Podczas wspólnych dni jest wiele czasu na medytację, modlitwę wspólnotową, uczenia się życia Ewangelią pośród zwykłych spraw. To również okazja do dzielenia się osobistym doświadczeniem oraz uczenia się, jak to doświadczenie przekazywać innym.

 • SZKOŁA UCZNIÓW: jest propozycją dla tych, którzy odbyli już cały cykl formacyjny Rekolekcji Saruel (szkoły: Przyjaźni, Nowego Życia i Wzrastania). Wydarzenie Pięćdzięsiątnicy było poczatkiem rewolucji, która trwa aż do dzisiaj - uczniowie Jezusa otrzymali moc, która pozwoliła im stać się w pełni sobą i w pełni dziećmi Boga. To doświadczenie nie jest zarezerwowane tylko dla nich, ale jest propozycją dla każdego z nas. Czytając Dzieje Apostolskie jesteśmy świadkami niezwykłych rzeczy - czy Bóg nadal może tak działać poprzez nas? Szkoła Uczniów jest próbą odkrycia wielkiej prawdy: Bóg wciąż używa zwyklych ludzi by zmieniać ten świat.
  Szkoła będzie łączyć dwa wymiary formacje osobistą oraz praktyczną posługę na rzecz pozostałych uczestników rekolekcji.