Rekolekcje ewangelizacyjne SARUEL
Forma rekolekcji Saruel, odbywających się w czasie ferii i wakacji na przestrzeni lat ulegała różnym przekształceniom. Jednak niezmiennie za główny i najważniejszy cel rekolekcji przyjmujemy stworzenie okazji do spotkania człowieka z Chrystusem - żywym i kochającym Bogiem. Ponieważ zaproszenie na rekolekcje kierujemy do wszystkich ludzi młodych (także tych nieco starszych, ale czujących się młodo) - licealistów, studentów, młodzieży pracującej - pochodzących z różnych środowisk - katolickich, postmodernistycznych, ateistycznych - a szczególnie do wszystkich, którzy zagubili sens swojego życia, dlatego rekolekcje Saruel przybrały postać szkół o różnym stopniu zaawansowania i formy przekazu Dobrej Nowiny.

Rekolekcje odbywają się w Różanymstoku (przepięknej miejscowości znajdującej się około 60 km. za Białymstokiem, w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej Różanostockiej), w dniach 6-18 lipca.


Różanystok 2019

Tegoroczne rekolekcje odbędą się w Różanymstoku w dniach 6-18 lipca. Na zgłoszenia oczekujemy do 30 czerwca br.
Należy nadesłać poprawnie i kompletnie wypełnioną kartę zgłoszeń oraz spełnić opisane w niej formalności. Koszt rekolekcji wynosi 480 zł.
Karta zgłoszeniowa: karta / karta (pdf)

Nasze rekolekcje przebiegają etapami. W tym roku mamy dla Was następujące propozycje:

 • Projekt: nowe życie: W głębi każdego ludzkiego serca istnieje wielkie pragnienie bycia akceptowanym, lubianym, dowartościowanym, a przede wszystkim kochanym! I choć żyjemy w cywilizacji, która produkuje miliony telefonów komórkowych, mających łączyć nas ze sobą, to prawda jest taka, że coraz więcej młodych ludzi umiera z braku tej odrobiny ciepła, jaką jeden człowiek może bezinteresownie ofiarować drugiemu. Często zdarza się tak, że mamy w sobie dużo kompleksów, uprzedzeń, niechęci, które przeszkadzają nam patrzeć pozytywnie zarówno na siebie jak i na innych ludzi. W ciągu dwóch tygodni trudno zmienić całe swoje życie, ale na pewno można spróbować stanąć twarzą w twarz z tymi problemami, zaprzyjaźnić się z samym sobą, i może wreszcie zaprzyjaźnić się z Tym, który od dawna czeka na naszą przyjaźń, z Jezusem.
  Jest to propozycja duchowej drogi dla osób, które pierwszy raz biorą udział w prowadzonych przez nas rekolekcjach.
  Inspiracją i treścią przeżywanych dni jest Chrystus - Dobry Pasterz, który idzie z uczniami do Emaus - Łk 24, 13-36. Kierunek wspólnego wędrowania wytycza droga wiary oraz jej przełomowy moment: poznali Go po łamaniu chleba. Każdemu etapowi odpowiada kolejny dzień rekolekcji.
  NOWE ŻYCIE jest etapem otwierania się na obecność Boga w naszym życiu. Jest również okazją, aby doświadczyć Bożego przebaczenia i miłosierdzia w spowiedzi generalnej oraz w modlitwie o uzdrowienie wewnętrzne.
  Projekt: nowe życie, to propozycja duchowej drogi dla osób, które nie brały udziału w naszych rekolekcji - młodzieży od lat 17, studentów i młodzieży pracującej.

 • Projekt: życie w Duchu Cała tajemnica naszego życia chrześcijańskiego zaczyna się od chrztu świętego. W chwili przyjęcia tego sakramentu otrzymaliśmy Ducha Świętego, i od tamtej pory Jezus, prowadząc nas przez życie, jeszcze bardziej tę obecność odnawia, pogłębia, jeszcze bardziej nas ze sobą scala. Warto przywrócić Duchowi Świętemu należne Mu miejsce w naszym życiu. Nie przeceniać Go ani nie spychać na bok. On chce być obecny jako ten, którego obiecał nam Jezus, jako Duch prawdy, Duch pocieszenia, Duch miłości, Duch przypominający słowa Jezusa, Duch Ożywiciel, Duch uzdrowienia. I Duch Święty ma takie uprzywilejowane miejsce - w naszych sercach. Żyć w Duchu Świętym to doświadczać Jego obecności dzięki widzialnym znakom, które On czyni. Wymaga to jednak pogłębienia naszego życia z Bogiem - życie modlitewne, codzienność przeniknięta wiarą, świadectwo doświadczenia Ducha Świętego. Jest czasem odkrywania działania mocy Ducha, modlitwy i przemieniającego Słowa.
  Projekt: życie w Duchu, to propozycja duchowej drogi dla osób, które brały udział w Szkole Nowego Życia naszych rekolekcji.

 • Projekt: ewangelia życia Ewangelia Życia to rzeczywistość konkretna i osobowa, gdyż polega na głoszeniu Osoby samego Jezusa. Dobra Nowina obejmuje jednocześnie ujawnienie przeznaczenia, z powodu którego Bóg powołał człowieka do życia: ludzie bowiem są przeznaczeni na to, "by się stali na wzór obrazu Jego Syna" (Rz 8,29). Zbyt wiele osób próbuje na własną rękę szukać recepty na życie, rezygnując z pomocy wiarygodnego przewodnika - Chrystusa. Pan Jezus, przedstawiając istotę swojej odkupieńczej misji, mówi: "Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości" (J 10,10). Jak delektować się przesłaniem Ewangelii i korzystać z jej mądrości w codziennym życiu? Spróbujemy znaleźć odpowiedź.
  Projekt: nowe życie, to propozycja duchowej drogi dla osób, które brały udział w Szkole Wzrastania naszych rekolekcji.