SARUEL - Salezjański Ruch Ewangelizacyjny

SARUEL - zrodził się w odpowiedzi na wezwanie Kościoła do nowej ewangelizacji - nowej w formie, środkach i zapale. Inspiracją dla programów rekolekcyjnych oraz naszych działań ewangelizacyjnych stał się dokument XXIII - Kapituły Generalnej Salezjanów - Wychowanie młodzieży do wiary. Jako moment kluczowy powstania SARUELa dostrzegamy Szkołę Ewangelizacji i Rekolekcje Ewangelizacyjne, które odbyły się w lipcu 1994 r. w Starym Sączu. W rekolekcjach tych wzięło udział ponad 100 osób z całej Polski. W dniach 16 - 18 grudnia 1994 r. przeżyliśmy w Woźniakowie pierwsze spotkanie dla animatorów i odpowiedzialnych za SARUEL. Był to czas weryfikacji, modlitwy i rozeznawania z młodymi naszych kolejnych inicjatyw.
Działalność

Ruch ten, jak każdy jemu podobny - jest konkretną rzeczywistością kościelną, którą tworzą głównie ludzie świeccy, jest to program kształtowania wiary i chrześcijańskiego świadectwa, którego metody są oparte na określonym charyzmacie (Jan Paweł II, Przemówienie podczas Światowego Kongresu Ruchów Kościelnych, Rzym 1998). Charyzmatem, którym żyje i kieruje się SARUEL - jest charyzmat salezjański. A urzeczywistnia się to dzięki:

 • bezpośredniemu zaangażowaniu się salezjanów i ludzi świeckich, którym bliski jest Ksiądz Bosko i Jego charyzmat

 • wszystkim uczestnikom naszych spotkań jest proponowana salezjańska duchowość młodzieżowa, która jest duchowością, codzienności; radości i optymizmu, przyjaźni z Jezusem; duchowością wspólnoty kościelnej; oraz odpowiedzialnej służby i ewangelizacji

 • podczas naszych akcji i rekolekcji staramy się kierować systemem wychowawczym św. Jana Bosko. Jest to pedagogia oparta na: miłości, rozumie i religii.

 • stosowane środki i metody pracy to: radość, zabawa, teatr, muzyka, spontaniczna i serdeczna modlitwa, sakrament pojednania. Wszystko zmierza do radosnej celebracji Eucharystii.

 • młodzi głoszą Chrystusa swoim rówieśnikom = wychowanie do apostolstwa i współodpowiedzialności

 • obecność na naszych akcjach młodzieży z warstw ludowych, młodzieży ubogiej materialnie i duchowo, zagrożonej, młodzieży dotkniętej narkomanią, zaangażowanej w subkultury

 • inne (np. świadectwa samej młodzieży).


 • Posłannictwo

  Określenia tej rzeczywistości jako Salezjański Ruch Ewangelizacyjny, wynika z racji form działania ewangelizacyjnego, które są obecne w SARUELu oraz odbiorców tychże działań. Mamy na myśli ewangelizację poprzez prowadzenie rekolekcji ewangelizacyjnych zimą i latem, rekolekcji szkolnych i parafialnych w okresie Wielkiego Postu i Adwentu, działalność wspólnot lokalnych w parafiach, szkołach i uczelniach. Są to również działania poprzez muzyczne koncerty ewangelizacyjne i wystąpienia teatralne, ewangelizacyjną współpracę świeckich podczas różnorodnych akcji wakacyjnych i śródrocznych, docieranie do młodzieżowych środowisk, które są obojętne religijnie, itd.
  Od września 2004 roku miejscem, które pełni koordynację SARUELa jest Czerwińsk Nad Wisłą. Odpowiedzialność za koordynację pełni ks. Sławomir Piotrowski. Opiekę techniczno-prawną i organizacyjną zapewnia ruchowi Stowarzyszenie Emaus, które również ma swą siedzibę w Czerwińsku.
  Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy wspierają nasze dzieło. Dzięki pomocy wielu życzliwych ludzi, od początku działalności ruchu, w organizowanych przez nas rekolekcjach i akcjach wzięło udział kilkanaście tysięcy osób.