Rodzina Salezjańska


Rodzina Salezjańska św. Jana Bosko jest zjednoczeniem wspólnot, instytutów zakonnych i świeckich oraz grup apostolskich, które żyją tym samym duchem salezjańskim, wywodzącym się od św. Jana Bosko, podejmują w różnych zakresach to samo posłannictwo młodzieżowe, zobowiązują się do wzajemnej współpracy i współdziałania.
Ksiądz Bosko zapoczątkował szeroki ruch osób, które w różny sposób pracują na rzecz dzieci i młodzieży.
On sam nie tylko utworzył Towarzystwo św. Franciszka Walezego, ale także Instytut Córek Maryi Wspomożycielki oraz Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników.
Wraz z tymi trzema wielkimi dziełami, inne grupy i formacje rozsiane po całym świecie, tworzą wielką Rodzinę Salezjańską. Na dzień dzisiejszy Rodzina ta składa się z 28 oficjalnie uznanych grup, które w sumie liczą sobie ponad 402 tysiące członków.
Grupy te żyją duchem komunii, inspirując się tym samym charyzmatem i kontynuując misję służby ewangelizacyjnej i wychowawczej ks. Bosko.
Charyzmat ks. Bosko wciąż inspiruje kolejne osoby dobrej woli - obecnie 27 innych grup dokonuje starań, by zostać przyjętych do Rodziny Salezjańskiej.Grupy Rodziny Salezjańskiej


APOSTOŁKI ŚWIĘTEJ RODZINY
APOSTOLE DELLA SACRA FAMIGLIA - ASF
instytut zakonny żeński na prawie papieskim

Założyciel: Sł.B. kard. Giuseppe Guarino
Miejsce powstania: Messyna (Włochy)
Data założenia: 1984
Liczba członkiń: 100
Charakter pracy: wychowanie młodzieży, duszpasterstwo rodzin
Web: www.apostolesacrafamiglia.it

W pracy siostry kierują się duchem założyciela: kardynała Guarino. Stosują system prewencyjny ks. Bosko. Siostry prowadzą szkoły, oratoria, dzieła apostolskie w parafiach, uczą katechezy, uczestniczą w diecezjalnym duszpasterstwie rodzin. Swe dzieła prowadzą we Włoszech(Sycylia, Calabria, Lazio) i w Brazylii.


BYLI WYCHOWANKOWIE KS. BOSKO I CÓREK MARYI WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
CONFEDERAZIONE MONDIALE DEGLI EXALLIEVI ED EXALLIEVE DI DON BOSCO E DI MARIA AUSILIATRICE - EX. DB, EX - FMA
stowarzyszenie świeckich, katolicka organizacja o zasięgu światowym

Założyciel: bł. Filip Rinaldi
Miejsce powstania: Turyn (Włochy)
Data założenia: 1908
Liczba członków: 197.730 (ks. Bosko) 130 000 (FMA)
Charakter pracy: kultywowanie samowychowania i wychowania młodzieży w duchu ks. Bosko, podtrzymywanie przyjaźni między wychowankami, wzajemna pomoc, wspieranie salezjańskich dzieł wychowawczych
Web: www.sdb.org.pl/bws
www.exallievi.sdb.org
www.exallievefma.org

Byli wychowankowie salezjanów i salezjanek są skupieni w dwóch odrębnych organizacjach.


CÓRKI BOŻEGO ZBAWICIELA
HIJAS DEL DIVINO SALVADOR - HDS
instytut zakonny żeński na prawie diecezjalnym

Założyciel: bp Pedro Arnoldo Aparicio SDB
Miejsce powstania: San Vicente (El Salvador)
Data założenia: 1956
Liczba członkiń: 109
Charakter pracy: niesienie pomocy katechetycznej, opieka nad biednymi na terenie misji


CÓRKI KRÓLOWANIA MARYI NIEPOKALANEJ
DAUGHTERS OF THE QUEENSHIP OF MARY - DQM
instytut świecki żeński na prawie diecezjalnym

Założyciel: ks. Carlo Della Torre SDB
Miejsce powstania: Bangkok (Tajlandia)
Data założenia: 1956
Liczba członkiń: 57
Charakter pracy: Hasło zgromadzenia: "Modlitwa i praca"

Zgromadzenie założył salezjanin-misjonarz. Członkinie Instytutu pracują w dwóch diecezjach Tajlandii, w 7 wspólnotach.


CÓRKI MARYI WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
ISTITUTO FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE - FMA
instytut zakonny żeński na prawie papieskim

Założyciel: św. Jan Bosko, św. Maria Dominika Mazarello
Miejsce powstania: Mornese (Włochy)
Data założenia: 1872
Liczba członkiń: 15.074
Charakter pracy: wychowanie ubogich dziewcząt, misje
Web: www.salezjanki.pl
www.cgfmanet.org

Zgromadzenie zostało zatwierdzone 5 sierpnia 1872. W tym dniu 11 pierwszych sióstr złożyło śluby zakonne. Powstało, jako żywy pomnik wdzięczności Maryi Wspomożycielce.
Córki Maryi Wspomożycieli popularnie nazywane są salezjankami. Tak jak salezjanie zajmują się wychowaniem chłopców, salezjanki wychowują dziewczęta: ubogie, z warstw ludowych.
Salezjanki pracują w 89 krajach świata. Do Polski przybyły w 1922 r. W naszym kraju salezjanki prowadzą szkoły podstawowe, zawodowe, licea, przedszkola, domy dziecka. Jest ich ponad 400.


CÓRKI NAJŚWIĘTSZYCH SERC JEZUSA I MARYI
HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARIA - HH SS CC
instytut zakonny żeński na prawie papieskim

Założyciel: ks. Luigi Variara
Miejsce powstania: Agua de Dios (Kolumbia)
Data założenia: 1905
Liczba członkiń: 404
Charakter pracy: pierwszymi siostrami, były osoby zakażone trądem, siostry rozpoczynały swą pracę w "wiosce trędowatych", praca dla młodzieży, posługują ubogim
Web: www.hijasdelossagradoscorazones.org

Obecnie Zgromadzenie wyszło z Aqua di Dios i rozwija swą działalność dla dobra młodzieży na terenach misyjnych. Pracuje na terenie 23 diecezji, w: Kolumbii, Ekwadorze, Boliwii, Wenezueli. Są również wśród Kiwarosów w Wikariacie Apostolskim w Mendenez. Od 1964 dzięki poparciu papieża Pawła VI Zgromadzenie posiada prawa papieskie. Przez 70 lat istnienia nie zabrakło im nigdy nowicjuszek.


NOWA PIEŚŃ
CANÇAO NOVA
stowarzyszenie wiernych

Założyciel: ks. Jonas Abiba sdb
Miejsce powstania: Cachoeira Paulista (Brazylia)
Data założenia: 1978
Liczba członków: 300
Charakter pracy: ewangelizacja poprzez środki masowego przekazu
Web: www.cantonuovo.eu

Cançăo Nova jest międzynarodowym ruchem świeckich zaangażowanych w ewangelizację przede wszystkim poprzez środki społecznego przekazu, założonym w 1978 roku przez 12 młodych ludzi pod kierunkiem ks. Jonasa Abiba, salezjanina. Ruch bazuje na artykule 45 papieskiego dokumentu "Evangeli Nuntiandi", który nawołuje do wykorzystania środków społecznego przekazu w ewangelizacji.


OCHOTNICY KSIĘDZA BOSKO
VOLONTARI CON DON BOSCO - Volontari CDB
stowarzyszenie powszechne kościelne męskie wiernych świeckich

Założyciel: ks. Egidio Vigano SDB
Miejsce powstania:Rzym (Włochy)
Data założenia: 1994
Liczba członków: 62
Charakter pracy: to świeccy konsekrowani, ślubami zobowiązują się do życia w posłuszeństwie, czystości i ubóstwie, żyją w swoich naturalnych rodzinach, pełniąc obowiązki zawodowe, żyją duchem salezjańskim, angażują się w dzieła wychowawcze salezjańskie
Web: www.sdb.org/cdb


OCHOTNICZKI KSIĘDZA BOSKO
ISTITUTO SECOLARE VOLONTARIE DI DON BOSCO - VDB
instytut świecki żeński na prawie papieskim

Założyciel: bł. Filip Rinaldi
Miejsce powstania: Mornese (Włochy)
Data założenia: 1917
Liczba członkiń: 1324
Charakter pracy: Ochotniczki łączą w sobie trzy elementy: świeckość, konsekrację, salezjańskość
Web: www.vdb.salezjanie.pl
www.volontariedonbosco.org


SALEZJANIE KSIĘDZA BOSKO
SALESIANI DI DON BOSCO - SDB
instytut zakonny klerycki na prawie papieskim

Założyciel: św. Jan Bosko
Miejsce powstania: Turyn(Włochy)
Data założenia: 1859 założenie przez ks. Bosko, 1874 zatwierdzone przez Stolice Apostolską
Liczba członków: 15.952
Charakter pracy: wychowanie młodzieży, misje, środki społecznego przekazu, duszpasterstwo warstw ludowych
Web: www.salezjanie.pl
www.sdb.org


SALEZJANIE WSPÓŁPRACOWNICY
ASSOCIAZIONE COOPERATORI SALESIANI - CC SS
stowarzyszenie publiczne wiernych

Założyciel: św. Jan Bosko
Miejsce powstania: Turyn(Włochy)
Data założenia: 1876
Liczba członków: 35.000
Charakter pracy: angażują się w dzieło wychowania młodzieży, posłannictwo ludowe, mają swoje naturalne rodziny i tożsamość zawodową, współpracują z innymi członkami Rodziny Salezjańskiej
Web: www.cooperatori.sdb.org

Są organizacją katolicką, która żyje i działa zgodnie z duchem św. Jana Bosko w społeczeństwie i Kościele na rzecz wychowania młodzieży.
Członkowie Stowarzyszenia są nauczycielami, katechetami, wychowawcami, animatorami ruchów kościelnych, trenerami sportowymi, działaczami społecznymi, aktywnymi rodzicami a także księżmi diecezjalnymi, których zafascynowała postać Księdza Bosko.


SALEZJANKI OBLATKI SERCA JEZUSA
SALESIANE OBLATE DEL SACRO CUORE DI GESU' - SOSC
instytut zakonny żeński na prawie papieskim

Założyciel: bp Giuseppe Cognata
Miejsce powstania: Bova Marina (Włochy)
Data założenia: 1933
Liczba członkiń: 262
Charakter pracy: pomoc najbardziej potrzebującym opieki duchowej i materialnej, praca misyjna
Web: www.salesianesosc.it

Siostry prowadzą: żłobki, przedszkola, oratoria dla dziewcząt, opiekują się dziewczętami w czasie wolnym od zajęć szkolnych, prowadzą domy dla młodych matek. Siostry służą pomocą biskupom i proboszczom w niesieniu pomocy najuboższym.
Siostry pracują w 28 diecezjach włoskich i na misjach w Boliwii.


SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE KOBIET
ASOCIACIÓN DAMAS SALESIANAS - ADS
stowarzyszenie prywatne kościelne wiernych świeckich

Założyciel: Miguel González
Miejsce powstania: Caracas (Wenezuela)
Data założenia: 1968
Liczba członkiń: 3000
Charakter pracy: skupia kobiety świeckie, zajmuje się pomocą charytatywną, zwłaszcza dla ubogich kobiet, pracuje na rzecz ewangelizacji i rozwoju ludzkiego, członkinie często pracują w służbach medycznych
Web: www.adsint.org


SIOSTRY JEZUSA MŁODZIEŃCA
IRMAS DE JESÚS ADOLESCENTE - IJA
instytut zakonny żeński na prawie diecezjalnym

Założyciel: bp Vicente Priante SDB
Miejsce powstania: Campo Grande (Brazylia)
Data założenia: 1938
Liczba członkiń: 43
Charakter pracy: praca z ludźmi młodymi

Siostry prowadzą 11 domów zakonnych, na terenie 6 brazylijskich diecezji.


SIOSTRY KATECHETKI MARYI NIEPOKALANEJ I WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
CATECHIST SISTERS OF MARY IMMACULATE AND HELP OF CHRISTIANS - SMI
instytut zakonny żeński na prawie diecezjalnym

Założyciel: bp Louis La Ravoire Morrow
Miejsce powstania: Indie
Data założenia: 1948
Liczba członkiń: 500
Charakter pracy: opieka nad kobietami w potrzebie, dziećmi, prowadzenie apostolatu w wioskach indyjskich, odwiedzanie chorych, prowadzenie szpitali, ośrodków wypoczynkowych, pomaganie w parafiach, działanie na rzecz ekumenizmu, prowadzenie wieczystej adoracji w katedrze w Krishnagar

Siostry dziś pracują nie tylko w Indiach, ale i w: Niemczech, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Tanzanii, Zairze.


SIOSTRY MARYI WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
SISTERS OF MARIA AUXILIATRIX
instytut zakonny żeński na prawie papieskim

Założyciel: ks. M. C. Antony sdb
Miejsce powstania: Indie
Data założenia: 1976
Liczba członkiń: 110
Charakter pracy: opieka nad ubogimi i opuszczonymi dziewczętami

Obecnie jest 110 'Sisters of Maria Auxiliatrix' w 23 wspólnotach siedmiu diecezji Indii. Niektóre ze wspólnot współpracują z salezjanami. Główna działalność SMA to nauczanie formalne i nieformalne ubogich dzieci, ewangelizacja, praca w sierocińcach i dziennych ośrodkach pomocy. 'Sisters of Maria Auxiliatrix', zaangażowane na płaszczyźnie społecznej, pracują w sieci z innymi instytucjami z terenu i ze środowisk wiejskich.


SIOSTRY MIŁOŚCI
CARITAS SISTERS OF MIYAZAKI - CSM
instytut zakonny żeński na prawie diecezjalnym

Założyciel: ks. Antonio Cavoli sdb
Miejsce powstania: Miyazaki (Japonia)
Data założenia: 1937
Liczba członkiń: 1074
Charakter pracy: propagowanie wiary przez dzieła miłości, odwiedzanie ludzi ubogich i chorych, praca na misjach


SIOSTRY MISJONARKI MARYI WSPOMOŻYCIELKI
MISSIONARY SISTERS OF MARY HELP OF CHRISTIANS - ('Ferrandine') MSMHC
instytut zakonny żeński na prawie papieskim

Założyciel: bp Stefano Ferrando
Miejsce powstania: Guwahati (Indie)
Data założenia: 1942
Liczba członkiń: 700
Charakter pracy: ewangelizacja i katechizacja plemion północnych Indii, odwiedzanie ludzi ubogich i chorych, przygotowywanie wiernych przed akcją misyjną kapłanów, przygotowywanie dziewcząt do życia w rodzinie
Web: www.msmhc.org

Siostry prowadzą ochronki dla dzieci, szkoły parafialne, ambulatoria, sierocińce dla małych dzieci.
Misjonarki uczą dziewczęta prac domowych (szycie, gotowanie), prowadzą dla nich kursy przedmałżeńskie. Dziewczęta takie przebywają w domach sióstr.
Misjonarki wiele podróżują: przenoszą się z miejsca na miejsce podczas długich i uciążliwych wędrówek.


SIOSTRY SŁUŻEBNICZKI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
SISTERS SERVANTS OF THE IMMACULATE HEART OF MARY - SIHM
instytut zakonny żeński na prawie diecezjalnym

Założyciel: bp Gaetano Pasotti SDB
Miejsce powstania: Bang Nok Khuek (Tajlandia)
Data założenia: 1937
Liczba członkiń: 109
Charakter pracy: prowadzenie szkół parafialnych


SIOSTRY ZWIASTUNKI PANA
SUORE ANNUNCIATRICI DEL SIGNORE
instytut zakonny na prawie diecezjalnym

Założyciel: bp Ignazio Canazei z inspiracji bp Luigi Versiglia
Miejsce powstania: Shiu Chow (Chiny)
Data założenia: 1931
Liczba członkiń: 23
Charakter pracy: katechizacja pogan i neofitów, opieka nad kościołami, praca w zakrystiach, prowadzenie szkół parafialnych, praca wśród trędowatych


STOWARZYSZENIE MARYI WSPOMOŻYCIELKI
ASSOCIAZIONE DI MARIA AUSILIATRICE - ADMA
stowarzyszenie kościelne publiczne wiernych

Założyciel: św. Jan Bosko
Miejsce powstania: Turyn (Włochy)
Data założenia: 1869
Liczba członków: 35.000
Charakter pracy: osoby świeckie, pełniące swe zadania rodzinne i zawodowe w świecie, krzewienie nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu i Maryi Wspomożycieli Wiernych.
Web: www.admadonbosco.org


ŚWIADKOWIE ZMARTWYCHWASTAŁEGO
TESTIMONI DEL RISORTO IN CAMMINO VERSO IL 2000 - TR 2000
ruch kościelny

Założyciel: ks. Sabino Palumbieri SDB
Miejsce powstania: Rzym (Włochy)
Data założenia: 1984
Liczba członków: 650
Charakter pracy: radość Zmartwychwstania, wspólnota z Emaus, Via Lucis, Lectio Divina, formacja, wolontariat, uświęcenie
Web: www.testimonidelrisorto.it


UCZNIOWIE
THE DISCIPLES
instytut świecki

Założyciel: ks. Joseph D'Souza sdb
Miejsce powstania: Indie
Data założenia: 1973
Liczba członków: 400
Charakter pracy: głoszenie Ewangelii, katechizacja, opieka nad chorymi, posługa na rzecz ubogich

Uczniowie, czerpiąc inspirację z ewangelicznego fragmentu, w którym mowa jest o misji, jaką Jezus powierza 72 uczniom, oddają się głoszeniu Ewangelii, od nauki katechizmu do opieki nad chorymi i posługi na rzecz biednych. Dzisiaj jest ich 400, znajdują się w 44 diecezjach Indii i w 6 we Włoszech.


WSPÓLNOTA POSŁANNICTWA KS. BOSKO
COMMUNITY OF THE MISSION OF DON BOSCO - CMB
ruch kościelny

Założyciel: Guido Pedroni
Miejsce powstania: Bolonia (Włochy)
Data założenia: 1982
Charakter pracy: prowadzenie działań na rzecz młodzieży, zwłaszcza najbardziej potrzebującej
Web: www.associazionecmb.it


ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIETEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
instytut zakonny żeński na prawie diecezjalnym

Założyciel: bł. ks. Bronisław Markiwicz, Sł. B. s. Anna Kaworek
Miejsce powstania: Miejsce Piastowe (Polska)
Data założenia: 1956
Liczba członkiń: 300
Charakter pracy: praca wychowawcza, katechizacja, praca na misjach
Web: www.michalitki.pl

Siostry michalitki łączą postawę kontemplacyjnego uwielbienia z czynną miłością apostolską realizowaną w pracy wychowawczej, katechetycznej, charytatywnej i społecznej, w duszpasterstwie parafialnym i na misjach. Podstawą życia sióstr są dwie zasady: "Któż jak Bóg" i "Powściągliwość i praca". Zgromadzenie, kierowane obecnie przez siostrę Natanaelę Bednarczyk, liczy około 300 sióstr pracujących w Polsce, na Białorusi, Ukrainie, Niemczech, Francji, Kamerunie i Włoszech.


ZGROMADZENIE SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA
CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA RESURREZIONE
zgromadzenie zakonne na prawie diecezjalnym

Założyciel: ks. Jorge Puthenpura
Miejsce powstania: Gwatemala
Data założenia: 1977
Liczba członkiń: 50


ZGROMADZENIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
CONGREGAZIONE DI SAN MICHELE ARCANGELO
zgromadzenie zakonne na prawie diecezjalnym

Założyciel: bł. ks. Bronisław Markiewicz sdb
Miejsce powstania: Miejsce Piastowe (Polska)
Data założenia: 1921
Liczba członkiń: 213
Charakter pracy: wychowanie dzieci i młodzieży, zwłaszcza najbiedniejszej i osieroconej, duszpasterstwo ze szczególnym uwzględnieniem ludzi materialnie i religijnie zaniedbanych, rekolekcje i misje ludowe, misje zagraniczne, działalność wydawnicza, budzenie i pielęgnowanie powołań kapłańskich i zakonnych
Web: www.michalici.pl